Selamat Hari Pahlawan

“Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita.” – Bung Hatta

Selamat Hari Pahlawan
(10 November 1945 – 10 November 2018)
VIVAT!!!